Поръчай своя
уеб сървър за
99 USD за
една година
и остави гри-
жите на нас.
Без начална
такса
800 MB
5 GB трафик

Поддръжка от
професиона-
листи. Лично
отношение
към всеки
клиент.
КАКВО Е ХОСТИНГ?

уеб сървър 

собствено име [ домейн ] 
.com, .net, .org 

.tv, .biz 

.bg 

собствен поддомейн 
и промоция в сайтове за:
изкуство ............ .art.bg 

бизнес ........ .prizone.bg 

туризъм ... .peakview.bg 
начало 

как да стигнете    
до нас -> карта   
Хост се нарича всеки постоянно
свързан с Интернет сървър, на
който се съхраняват данни, в
случая - уеб страници или сай-
тове, предназначени за четене,
сваляне [download], качване
[upload] и др. от Интернет по-
требителите.

Какво е IP адрес?

Хостовете се идентифицират
със своите IP [Internet protocol]
адреси, които изглеждат напри-
мер по този начин: 64.58.76.229
IP адресът е точка от цялото
Интернет адресно пространство
и фактически прави сървъра
[хоста] част от Интернет.

Какво е име в Инернет?

Когато търсите Yahoo, дали ще
напишете www.yahoo.com или
по-горния IP адрес, е едно и
също. Имената са еквивалентни
на IP адресите, но с разбираеми
от хората думи.

Какво е домейн [domain]?

Домейн означава област. В
смисъла на уеб, всички уеб
сайтове, чийто имена завършват
на .bg, са в областта bg. Тези
домейни, както и .com, .net и
други, се наричат области от
най-високо ниво - top level
domain [TLD]. Когато човек
притежава име в дадена област
от най-висoко ниво, например
в .com, той всъщност притежава
една подобласт -
sobstvenoime.com, която е на
по-ниско ниво, и в която той
може да дефинира подобласти
на още по-ниско ниво -
az.sobstvenoime.com,
ti.sobstvenoime.com,
toi.sobstvenoime.com и т.н., а
също и да има пощенски кутии
от вида az@sobstvenoime.com,
office@sobstvenoime.com и др.Вече ми стана ясно какво е хостинг, но не ми
трябват 800 MB. Колко ще струва, ако сайтът ми
е по-малък, до 30MB например?
Поръчай сегаПоръчай сега


  2011-1997 © УебДизайн ООД. Професионалистите се отличават.
   | контакти | УебДизайн | международни разговори [voip] |