Поръчай своя
уеб сървър за
99 USD за
една година
и остави гри-
жите на нас.
Без начална
такса
800 MB
5 GB трафик

Поддръжка от
професиона-
листи. Лично
отношение
към всеки
клиент.
КОЛКО СТРУВА?

уеб сървър 

собствено име [ домейн ] 
.com, .net, .org 

.tv, .biz 

.bg 

собствен поддомейн 
и промоция в сайтове за:
изкуство ............ .art.bg 

бизнес ........ .prizone.bg 

туризъм ... .peakview.bg 
начало 

как да стигнете    
до нас -> карта   
Малките сайтове до 30MB могат
да ползват облекчения в зависи-
мост от натовареността им и изис-
кванията им към хостинга - дали
имат нужда от скриптове и изпъл-
нима директория, дали ще имат
база данни, от броя на пощенските
кутии и др.

Все пак заради нашия опит и пог-
лед върху невероятните темпове
на развитие на Интернет техноло-
гиите, ние препоръчваме изцяло
функциониращия виртуален уеб
сървър
. Предимствата са много.
По-скъпа би била миграцията
после към него, от първоначално
ненастроени модули. Свържете се
с нас по телефона, за да ви пред-
ложим най-доброто решение на
най-добрата цена:
[02] 971 02 48
099 66 28 27

Поръчай сегаПоръчай сега


  2011-1997 © УебДизайн ООД. Професионалистите се отличават.
   | контакти | УебДизайн | международни разговори [voip] |